HRmax= 220-wiek (Fox, Haskell 1970)

HRmax=210-0,5*wiek-(masa ciała [kg]*1%)/0,4984+4 (Sally Edwards 2011)

HRmax=210-0,5*wiek-0.022*masa ciała [kg]+4 (Sally Edwards 2011)

HRmax=208-0,7*wiek (Górski 2011)

HRmax= 210-0,65*wiek (Skarżyński 2002)

HRmax=209,6-0,72*wiek (Tanaka i wsp.2001)

HRmax=211-0,64*wiek (Ness i wsp. 2012)

Źródło:

Górski J. (2011). Fizjologia wysiłku i treningu  fizycznego. PZWL Warszawa.

Zatoń M. (red.), Jastrzębska A. (2010). Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej. PWN Warszawa.

Skarżyński J. (2002). Biegiem po zdrowie. Mega Sport Jerzy Skarżyński Szczecin.

http://www.ntnu.edu/cerg/HRmax-info

http://en.wikipedia.org/wiki/Heart_rate

 

Najnowsze