Dzięki narzędziu badawczym jakim jest statystyka zarządzanie swoją grupą zawodniczą staje się dla trenera zdecydowanie efektywniejsze. Rozpoznania pomeczowe oraz przedmeczowe mogą zwiększyć jakość przygotowań do następnych rywalizacji ponieważ otrzymywane informacje jednoznacznie wskazują, na które elementy należy położyć większy nacisk w perspektywie projektowania programu treningowego. 

Funkcja doradcza statystyki jest na tyle pomocna, iż sztab trenerski z całą dozą pewności będzie traktował ją jako nieodzowny poradnik uzupełniający całe wcześniej nabyte doświadczenie trenerskie. To wszystko z kolei podnosi świadomość i wiedzę trenerską, która może tylko i wyłącznie przełożyć się na jeszcze bardziej okazałe rezultaty i sukcesy danego klubu w perspektywie długofalowej.

Statystyka umożliwia pełną kontrolę trenera nad swoimi zawodnikami zarówno podczas samego meczu jak i podczas trwania wszystkich zarejestrowanych sezonów, które można porównywać na przestrzeni lat. To sprawia z kolei, że można dostrzec tendencje w zmianie charakterystyki gry poszczególnej drużyny, do której należy ściśle dostosowywać i stale uaktualniać program treningowy, który ma za zadanie sprawić, iż wcześniej wyznaczone cele będą bardziej realne do zrealizowania.

Zarejestrowanie wybranych działań daje możliwość głębszej analizy oraz pozwala zaobserwować charakterystykę gry zespołu jak i poszczególnych zawodników. Takie postępowanie umożliwia udzielenie swego rodzaju podpowiedzi, w których konkretnych momentach meczu przewiduje się, iż zespół będzie odznaczał się swoją najlepszą jak i najgorszą grą. 

Pozwala to w przyszłości m.in. modyfikować długością lub też intensywnością rozgrzewek przedmeczowych w zależności od licznych zaistniałych sytuacji, zmieniać zawodników w przypadku ich stale powtarzających się w danym fragmencie gry spadków formy oraz reagować na możliwość gospodarowania braniem przez trenera czasu na żądanie przed momentami, w których przewiduje się gorsze momenty gry drużyny. 

Dzięki statystyce meczowej istnieje bowiem realna szansa na to, że trenerzy będą wyprzedzać owe spadki jakości w grze np. poprzez modyfikowanie obecnego składu przebywającego na boisku. Takie działanie bez systematycznego gromadzenia i obserwowania zmian tendencji w charakterystyce prowadzenia gry danej drużyny jest praktycznie nierealne do wprowadzenia w życie.

 

Najnowsze